Werk in Uitvoering

HET HOGELAND – Er wordt in de gemeente Het Hogeland gewerkt aan wegen e.d. Hierdoor zullen er hier en daar (tijdelijk) wegversperringen en omleidingen zijn. Weggebruikers worden verzocht rekening te houden met de onstane aanpassingen. 

Bedum, De Vlijt

Tot eind november is De Vlijt gesloten. De weg krijgt een nieuwe inrichting. Het werk gaat in 4 gedeeltes. We sluiten het stuk straat waaraan werken. Verkeer kan omrijden langs Waldadrift en Schoolstraat.

Schouwerzijl – Mensingeweer

Tot en met 28 oktober 2022 is de Schouwerzijlsterweg en de Zijlvestweg tussen Schouwerzijl en Mensingeweer gesloten tussen 07.00 en 17.00 voor auto’s en motoren. Voor fietsers is de weg gesloten van 18 oktober tot en met 21 oktober 2022. De weg krijgt een nieuw wegdek en nieuwe bermen. Omrijden kan via de N361 – Baron van Asbeckweg – Warfhuizen – Schouwen – Zijlvestweg – Schouwerzijl.

Uithuizen, N999 tussen Uithuizen en Eemshavenweg

Tot en met 21 oktober 2022 is de N999 tus[1]sen Uithuizen en de Eemshavenweg gesloten. De provincie richt de weg in als 60 kilometer-weg. Uithuizermeeden, Meidoornweg De gemeente heeft ontheffing verleend voor het plaatsen van een kraan bij Meidoornweg 36 in Uithuizermeeden. De ontheffing geldt tot en met 16 december 2022. De weg is hierdoor dicht in 1 richting.

Usquert, Oude Dijkpad

Het fietspad Oude Dijkpad is tot eind oktober dicht. Het fietspad wordt breder en krijgt een nieuw wegdek. Daarna is er nog werk aan de berm en aansluitingen. Fietsers en bromfietsers kunnen omrijden langs de Wadwerderweg, Raadhuisstraat en Streeksterweg.

Meer informatie Groningenbereikbaar.nl (over provinciale wegen, van provincie Groningen) Noorderzijlvest.nl/stremmingen (over vaarwegen, bruggen en sluizen, van waterschap Noorderzijlvest)

Bericht, tip, foto, video, activiteit enz. voor Omroep het Hogeland? Klik dan hier of voeg het nummer 0613928528 toe aan je contacten.