OPINIE: Kwaadaardige domheid bestrijden

Er is domheid die je maar het beste kunt negeren. Het gaat vanzelf over. Er is ook domheid die een kwaadaardige kant heeft. Die moet je niet negeren (hoewel dat soms het makkelijkst lijkt) maar bestrijden met alles wat je in je hebt. Voor je het weet word je er slachtoffer van.

Deze laatste vorm van domheid, de kwaadaardige soort, kwam tot mij via een motie voor de gemeenteraad van (jawel) Lelystad. Je zou denken Hogeland – Lelystad? Wat is het verband? Waar maak je je druk om.

Lees maar even mee.

De fractie van Forum voor Democratie heeft het bestaan om een motie in te dienen met betrekking tot de gaswinning in Groningen. De motie wil het college van B&W van Lelystad oproepen om het kabinet te bewegen om de gaskraan in Groningen weer open te zetten.

Een van de constateringen bij deze oproep is dat [ik citeer]: “de emotionele schade van de Groningers (die zeker niet te onderschatten is) niet opweegt tegen o.a. de huidige schade voor onze economie, de dreigende voedsel tekorten, de mensen die in de problemen komen en de hoeveelheid faillissementen (wat ook voor leven gaan kosten)” [einde citaat]

Je kunt je laten afleiden door het kreupele Nederlands en de ronduit fout geformuleerde zin aan het einde van het citaat. Maar laat je niet afleiden. Denk even goed na wat hier gezegd wordt. Uithuizen en Wirdum trilden in de afgelopen maand op hun grondvesten. De inwoners (her-)inspecteerden vertwijfeld hun huizen om de omvang van de nieuwe schade te kunnen vaststellen. De stofwolken van de openbare verhoren van de parlementaire enquête zijn in Groningen nog niet neergedaald. En dan bestaat ene Jolanda Loijenga (zie foto) om deze tekst uit haar toetsenbord te knarsen.

Blijkbaar heeft ze zich terdege op de hoogte gesteld van de situatie ter plaatse. Het is namelijk blijkbaar mogelijk om de emotionele schade van de Groningers af te wegen tegen het rijtje dat ze wist te produceren. Onder anderen; want er is vast nog meer te bedenken.

Dan weet je opeens weer bij welke partij je veiligheid als burger in ieder geval niet in goede handen is. Dan weten de Groningers opeens dat ze als tweederangsburgers in de gedachtenkronkels van het Forum voor Democratie terecht zijn gekomen.

En dan heb ik het nog niet eens over de argumentatie gehad:

  • er wordt een vals dilemma over schaliegas gepresenteerd. Net of het pompen van gas uit de Groninger gasvelden de enige oplossing is.
  • “Nieuw methoden om het gas op te pompen zijn mogelijk”. Ik weet niet waar mevrouw Loijenga op doelt, misschien op tracking; maar het oppompen van het gas is niet het probleem, het feit dat de poreuze bodem instabiel is geworden is dat zeker wel.
  • “Er zijn genoeg maatregelen te nemen om de veiligheid van de Groningers te waarborgen”. Hier gaat mijn verstand bij stilstaan. Hier hebben de Groningers echt ontzettend veel van gemerkt in de afgelopen jaren, en ook nu nog, en ook voor de toekomst is het vertrouwen in deze maatregelen niet echt heel groot te noemen.
  • “Er is voldoende ruimte om de mensen ruimhartig te compenseren”. Leg dat maar eens voor aan alle mensen die geprobeerd hebben een niet eens ruimhartige vergoeding voor hun verloren woning te krijgen in het bureaucratische mijnenveld dat is ontstaan.

En het ging toch om de emotionele schade van de Groningers?

Ik heb me eens verdiept in het programma van het Forum voor Democratie in Lelystad. Even een terzijde; de hilarische verschrijving die ik tegenkwam wil ik jullie niet onthouden. Forum voor Democratie Lelystad wil: [ik citeer] ”door middel van onderzoek voorkomen dat radicaal progressieve ideeën omtrent ‘gender’, etniciteit en identiteit geen toegang vinden in het lokale onderwijs” [einde citaat]. Dus FvD willen voorkomen dat dit géén toegang vindt? FvD is een stuk progressiever dan ik dacht; in ieder geval in Lelystad.

Weer terzake. In de paragraaf “Lokale Identiteit en Cultuur” wordt benadrukt dat gemeenschapscultuur moet worden versterkt, musea en historische monumenten moeten worden behouden. Hetzelfde geldt voor lokale monumenten en gebouwen met historische betekenis.

Historische betekenis. In Lelystad.

Ik begrijp dat je trots wilt zijn op je eigen gebied en dat je trots bent op aan de zee ontworsteld land. Maar dat je dan met hetzelfde gemak één van de oudste cultuurgebieden van het land opoffert. Dan moet er toch iets mis zijn gegaan in de cursus “Logisch Denken voor FvD leden”.

Misschien is het zorgvuldige veldwerk, waarin de emotionele schade van de Groningers zo nauwkeurig is gemeten, niet vergezeld gegaan van een bezoek aan de kerk van Zeerijp, de wierde van Warffum, de kern van Wirdum, de historische kom van Loppersum, de verscheurde gemeenschapszin van Overschild en zo kunnen Groningers nog wel even doorgaan.

Forum voor Democratie Lelystad: als er een probleem ontstaat is het niet persé noodzakelijk om de oplossing in een andere ongewenste situatie te zoeken. Alternatieven vinden om met een nieuwe route te laveren tussen Scylla en Charybdis dát is het werk van politici.

Als je dat niet kunt moet je je er misschien niet aan wagen.

 

Wolbert van Wageningen

Bericht, tip, foto, video, activiteit enz. voor Omroep het Hogeland? Klik dan hier of voeg het nummer 0613928528 toe aan je contacten.