Aanvullend krediet de Tirrel

HET HOGELAND – Het college vraagt de gemeenteraad om aanvullend krediet voor de Tirrel. Dat krediet bestaat uit drie onderdelen; een investeringskrediet, een aanvraag voor de warmte-koude-opslag (WKO) installatie en voor het nog te realiseren zonnedak en een investering voor het beheer en de exploitatie van het pand.

Sinds 2014 werken de gemeente en De Hoven nauw samen aan de realisatie van dit project.

Wethouder Karen Hansems is blij dat de Tirrel na dit langlopende proces half april 2023 gefaseerd in gebruik wordt genomen. “Het inhuizen doen we in fases. Als laatste wordt de sporthal in gebruik genomen. Dat gebeurt na de zomervakantie van 2023. En natuurlijk is het vervelend dat er een extra krediet nodig is. Toch vinden wij als college dit de meest afgewogen en verantwoorde keuze. Door de Tirrel is de verpleeghuiszorg langjarig gewaarborgd. Op deze unieke plek, met kinderen als directe buren, zijn er volop nieuwe mogelijkheden voor gezamenlijke activiteiten. Ouderen, kinderen, sporters en anderen ontmoeten elkaar en daarmee ontstaat de mini-samenleving die we voor ogen hadden én hebben. Uiteindelijk profiteert de hele Hogelandster samenleving van de nieuwe voorziening.”

Aanvullend krediet

Het college vraagt de gemeenteraad om een aanvullend krediet voor de bouw van de Tirrel in Winsum van 2,41 miljoen euro. Een deel van deze kredietaanvraag is in februari van dit jaar al door het college aangekondigd.

Het aanvullende krediet is om drie redenen noodzakelijk. In de eerste plaats is er sprake van meerwerk in de bouw, dat vooraf niet te voorzien was. Die meerkosten bedragen 0,4 miljoen euro. Nu de concrete invulling van het gebouw bekend is, blijkt dat gevolgen te hebben voor de BTW die de gemeente moet afdragen. Dat levert een extra kostenpost op van 0,7 miljoen euro.

Tot slot valt de bijdrage van de NAM voor wat het gemeentelijk aandeel betreft lager uit dan waarmee aanvankelijk rekening was gehouden. Dit leidt tot een tekort van 0,7 miljoen euro.

De vooruitgeschoven opleveringsdatum van de Tirrel zorgt voor een stijging van de advieskosten.

Daarnaast zorgen hogere sloopkosten en inrichtingskosten voor een verdere verhoging van 0,6 miljoen euro.

Klimaat en energie

Omdat duurzaamheid bij de Tirrel een belangrijk thema is, is 1,175 miljoen euro van het krediet bestemd voor duurzame investeringen: de WKO-installatie en een zonnedak met 2700 zonnepanelen. Daarmee bereikt het pand het hoogst haalbare duurzaamheidsniveau. Dit levert over circa 15 jaar een besparing op energiekosten op tussen de 0,5 en 1 miljoen euro. “Dit is een lange termijninvestering”, zeg verantwoordelijk wethouder Karen Hansems.

“Deze duurzame keuzes sluiten naadloos aan op de ambities uit ons Coalitieakkoord 2022-2026. We zijn op zoek naar andere vormen van energieopwekking en naar versneld besparen van energie. De WKO-installatie zorgt voor het verwarmen van de ruimte door gebruik te maken van bodemenergie. Zo dragen we bij aan een beter milieu én verlagen we de energiekosten.”

Beheer en exploitatie

Ten slotte verzoekt het college de gemeenteraad om een jaarlijkse bijdrage van 547.315 euro voor het beheer en de exploitatie van het gemeentelijk deel van de Tirrel. Dit bedrag is nodig om het gemeentelijk deel van het gebouw van ruim 10.500 m2 te beheren en te onderhouden. Het gaat hierbij om schoonmaak, klein onderhoud en – op termijn – groot onderhoud, energiekosten, belastingen, loonkosten van beheerders voor de sportruimtes en dergelijke. In het pand komen twee scholen, drie kinderopvangcentra, een gymzaal, een sporthal, horeca, een verpleegtehuis en commerciële ruimten.

Om op te starten is een eenmalig bedrag van 859.231 euro nodig voor onder andere de energiekosten -omdat er in 2023 nog geen zonnedak is-, de advieskosten en de juridische kosten.

Bericht, tip, foto, video, activiteit enz. voor Omroep het Hogeland? Klik dan hier !