Najaarsnota Het Hogeland sluit met acht miljoen positief

HET HOGELAND – Het college van Het Hogeland legt de gemeenteraad een najaarsnota voor die met een positief saldo van bijna acht miljoen euro sluit. Dat resultaat ligt in lijn met de verwachtingen uit de begroting voor 2023 die de raad onlangs vaststelde. De najaarsnota wordt op 14 december door de gemeenteraad behandeld.

Het college constateert in de nota dat het positieve saldo de reservepositie van de gemeente verstevigt. Aan de andere kant houdt het college een slag om de arm. De financiële positie van Het Hogeland is vanaf 2026 hoogst onzeker door een voorgenomen herziening van het gemeentefonds, met afstand de belangrijkste inkomstenbron van gemeenten. Door de herziening dreigt Het Hogeland miljoenen minder aan inkomsten te ontvangen. “Het positieve saldo in de nota betekent dus niet dat we ons rijk kunnen rekenen. Maar dat neemt niet weg dat we voorlopig wat armslag hebben”, zegt wethouder van financiën, Eltjo Dijkhuis.

De gemeentelijke begroting van 2022 heeft een totale omvang van 175 Miljoen euro. Het positieve saldo is minder dan vijf procent van het begrotingstotaal.

Het positieve saldo over 2022 wordt met name veroorzaakt door meevallende inkomsten uit het gemeentefonds. Die meevaller is overigens tijdelijk. Ook de uitgaven in het kader van de Wet Maatschappelijke Ondersteuning zijn aanzienlijk minder dan was verwacht. Verder vallen de uitgaven aan de pensioenen voor oud wethouders mee. Ook de inkomsten uit omgevingsvergunningen vallen hoger uit dan was voorzien.

”Het college gaat graag met de raad in gesprek over de manier waarop met deze middelen omgegaan kan worden”, zegt Eltjo Dijkhuis. “We hebben de basis op orde en kunnen nu samen met onze samenleving verder bouwen. Er liggen veel uitdagingen in die samenleving waar we nu op in kunnen spelen. Structurele investeringen zijn daarbij overigens niet aan de orde. De financiële positie na 2026 blijft immers hoogst onzeker. We hebben het over eenmalige meevallers.”

Bericht, tip, foto, video, activiteit enz. voor Omroep het Hogeland? Klik dan hier of voeg het nummer 0613928528 toe aan je contacten.