Verdiepingsbijeenkomst over de toekomst van de landbouw in Het Hogeland

HET HOGELAND – Woensdag 7 december is er in de raadszaal van het gemeentehuis in Uithuizen een verdiepingsbijeenkomst van de gemeenteraad en het college over de toekomst van de landbouw in Het Hogeland. Er komen deze avond enkele inspirerende sprekers. Ook inwoners en andere belangstellenden zijn van harte welkom vanaf 19.00 uur.

Na een openingswoord van de raadsvoorzitter geven de sprekers vanuit verschillende invalshoeken antwoord op de volgende vragen:

–       Wat zijn positieve kansen voor de landbouw in Het Hogeland?

–       Waar zou meer aandacht voor moeten zijn in Het Hogeland?

–       Welke angstbeelden moeten niet uitkomen?

Na de bijdrage van de sprekers volgt na een korte pauze een paneldiscussie. Aanwezigen worden uitgenodigd hieraan deel te nemen. Wethouder Arjen Nolles vat de opbrengst samen en sluit vervolgens de avond af.

De bijeenkomst is openbaar en voor iedereen toegankelijk. Ook wordt de avond live gestreamd via raadhethogeland.nl.

Over de verdiepingsbijeenkomst

Landbouw is een van de thema’s uit het coalitieakkoord 2022-2026 ‘Samen bouwen’. Het college wil de komende jaren de dialoog aangaan vanuit vertrouwen en samenwerking met inwoners in het landelijk gebied. En zo meer ambtelijke expertise en kennis over de veranderingen in het landelijk gebied ontwikkelen. Deze verdiepingsbijeenkomst draagt hieraan bij. De komende jaren volgen er meer verdiepingsbijeenkomsten met thema’s uit het coalitieakkoord.

Bericht, tip, foto, video, activiteit enz. voor Omroep het Hogeland? Klik dan hier of voeg het nummer 0613928528 toe aan je contacten.