College stemt in met ontwerpbestemmingsplan voor SV Bedum

HET HOGELAND – Het college heeft ingestemd met het ontwerpbestemmingsplan SV Bedum. Dit bestemmingsplan maakt de nieuwbouw van het club- en kleedkamergebouw van SV Bedum mogelijk.

Het nieuwe gebouw komt op een andere plek dan het huidige. In het nieuwe bestemmingsplan is de bouwbestemming op de huidige locatie komen te vervallen. Dat betekent dat het oude gebouw op termijn gesloopt kan worden. Dit maakt het mogelijk om die locatie in te richten als openbare ruimte. De ruimte wordt heringericht om parkeerproblemen en verkeersknelpunten bij SV Bedum op te lossen. Het nieuwe bestemmingsplan sluit hiermee aan bij de gewenste (toekomstige) situatie op het Bedumer sportpark.

Omwonenden en andere geïnteresseerden kunnen op het bestemmingsplan reageren op 16 maart tijdens een openbare inloopavond in de kantine van SV Bedum. De avond begint om 19.30 uur. Direct omwonenden zijn voor deze bijeenkomst persoonlijke uitgenodigd.

Daarna wordt het bestemmingsplan van 24 maart tot 4 mei 2023 ter inzage gelegd.

Bericht, tip, foto, video, activiteit enz. voor Omroep het Hogeland? Klik dan hier !