Ontwerpbesluit tijdelijke woningen Treubweg Uithuizen ter inzage

HET HOGELAND – Het college legt het ontwerpbesluit voor het plaatsen van 50 tijdelijke woningen in Uithuizen zes weken ter inzage. Ze zijn bedoeld voor inwoners die door de versterking van hun huur- of koopwoning tijdelijk elders moeten wonen.

Met het ontwerpbesluit wordt het mogelijk de tijdelijke woningen te bouwen op een perceel nabij de Treubweg. Ze blijven er maximaal tien jaar staan.

De bouw van de tijdelijke woningen is sinds december 2022 stilgelegd. Omwonenden hadden de voorzieningenrechter hierom gevraagd. De rechter wees dit toe en stelde dat de gemeente een uitgebreide procedure voor het verlenen van de vergunning moet volgen. Eerder was een verkorte procedure gevolgd.

Het ontwerpbesluit is van 24 maart tot en met 4 mei 2023 in te zien bij de publieksbalie van het gemeentehuis in Uithuizen.

Bericht, tip, foto, video, activiteit enz. voor Omroep het Hogeland? Klik dan hier !