College Het Hogeland neemt dorpsvisie Zoutkamp in ontvangst

ZOUTKAMP – Burgemeester Henk Jan Bolding en wethouder Stefan van der Keijzerswaard van gemeente Het Hogeland namen vrijdagavond de nieuwe dorpsvisie voor Zoutkamp in ontvangst in restaurant ZK 86. De dorpsvisie is opgesteld door de inwoners van Zoutkamp. De Vereniging Dorpsbelangen Zoutkamp speelde daarin een belangrijke rol. Ook studenten van de Rijksuniversiteit Groningen en de Hanzehogeschool waren bij de totstandkoming betrokken.

In de dorpsvisie Zoutkamp presenteren de dorpsbewoners wensen en ambities voor onder meer woningbouw, toerisme, leefbaarheid en gezondheid. Naast de grote lijnen worden in de visie ook concrete voorstellen gedaan om de gestelde doelen te behalen.

“Een stuk dat de stem van de Zoutkamers nadrukkelijk vertolkt en vertaalt. Van Zoutkampers; voor Zoutkampers. Een visie die de weg moet gaan wijzen naar een nog levendiger en nog vitaler dorp. En dat gebeurt op een nuchtere en een realistische manier”, aldus burgemeester Bolding bij presentatie van de visie. De burgemeester gaf daarbij aan dat hij graag inwoners, de Vereniging Dorpsbelangen Zoutkamp en de gemeente wil uitnodigen voor een gesprek over het vervolg.

Dorpsvisie

Een dorpsvisie in de eerste plaats een plan van inwoners zelf. Een plan over de toekomst van het dorp, geschreven door en voor de bewoners. In de visie staat beschreven waar het dorp heen wil en waarom.

De dorpencoördinatoren van gemeente Het Hogeland begeleiden inwoners bij het vinden van ondersteuning bij het opstellen van een dorpsvisie. Ook ondersteunen zij daarna bij het verder op weg helpen van de plannen.

Hulp studenten

Studenten van de Rijksuniversiteit Groningen en de Hanzehogeschool hielpen bij het opstellen en uitzetten van een enquête onder de dorpsbewoners. Met de vragen en antwoorden konden sterktes en zwaktes en kansen en bedreigingen in kaart worden gebracht.

Bericht, tip, foto, video, activiteit enz. voor Omroep het Hogeland? Klik dan hier of voeg het nummer 0613928528 toe aan je contacten.