Proef gesubsidieerde verduurzaming woningen in Het Hogeland

HET HOGELAND – Het Hogeland wil woningen verbeteren en verduurzamen met geld uit de rijksregeling Volkshuisvestingsfonds. Dat stelt het college van Het Hogeland voor aan de raad. Het gaat om huishoudens met een relatief laag inkomen en woningen met een laag energielabel.

Gestart wordt met een proef van 6 tot 12 woningen. Met de regeling kunnen uiteindelijk ongeveer 300 huishoudens worden ondersteund bij de verduurzaming van hun huis. De proef moet leiden tot lagere energiekosten voor de huiseigenaren.

Kosten

De woningen worden gekozen in zes verschillende postcodegebieden, verspreid over de hele gemeente. Dat is een van de voorwaarden van het fonds. Het grootste deel van de kosten voor de woningverbetering komt uit de rijksregeling. Een deel wordt door de gemeente gefinancierd. Ook de huiseigenaar draagt financieel bij, maar daarvoor zijn regelingen en subsidies beschikbaar. Huiseigenaren krijgen begeleiding bij het aanvragen.

Plan

Samen met de huiseigenaar wordt er een plan voor verbetering van de woning gemaakt. Huiseigenaren die voor de proef in aanmerking komen, worden voor komende zomer door de gemeente benaderd.

Proef

Met de proef wil de gemeente kijken op welke manier de middelen het beste tot hun recht komen. Ze wil ook inzicht krijgen in mogelijke knelpunten die kunnen ontstaan. De uitkomsten van de proef worden meegenomen in een definitief plan. De verwachting is dat dat voor het eind van het jaar aan de gemeenteraad kan worden voorgelegd. Met het plan wordt bijgedragen aan de aanpak van energiearmoede.

Bericht, tip, foto, video, activiteit enz. voor Omroep het Hogeland? Klik dan hier !