Positief advies over scholenfusie

HET HOGELAND – Het college van b. en w. brengt een positief advies uit voor het samengaan van schoolbesturen Lauwers & Eems en VCPO Noord-Groningen voor het basisonderwijs. Dit nieuwe schoolbestuur gaat per 1 augustus 2023 verder onder de naam Stichting Samenwerkingsbestuur GOUD.

Onder het schoolbestuur zullen openbare, algemeen bijzondere, protestants-christelijke en samenwerkingsscholen vallen. Deze behouden alle hun eigen identiteit. Het voortgezet onderwijs van Stichting Lauwers & Eems gaat op in Stichting Het Hogeland College. Deze gaat bestuurlijk samenwerken met Stichting VO Eemsdelta door het oprichten van de holdingstichting VO Noord-Groningen. “Deze nieuwe samenwerkingsverbanden moeten het onderwijs in Het Hogeland toekomstbestendig maken”, zegt onderwijswethouder Karen Hansems (foto). “Zo blijft het basis- en voortgezet onderwijs voor ieder kind in Het Hogeland dichtbij huis beschikbaar. Het verstevigt de onderwijskwaliteit en zorgt voor betere ondersteuning en betaalbaarheid op lange termijn.”

Bericht, tip, foto, video, activiteit enz. voor Omroep het Hogeland? Klik dan hier !