Stedenbouwkundig plan Menkema Uithuizen vastgesteld

HET HOGELAND – Het college heeft ingestemd met het stedenbouwkundig plan van de wijk Menkema in Uithuizen. Dit plan bevat voorstellen over versterking en sloop van 270 woningen. Omdat een groot aantal woningen versterkt, gesloopt en nieuw gebouwd gaat worden, biedt de wijk Menkema de gemeente kansen om naast versterken nog meer te doen.

Wethouder Mariette de Visser: “Nu we de wijk toch al grondig aanpakken vanwege de versterking, grijpen we ook meteen de kans aan om de wijk verder te verbeteren en te vernieuwen. Dit doen we uiteraard niet alleen maar in samenspraak met de bewoners van de wijk Menkema. Dit plan is daarom ook opgesteld in overleg met de wijkbewoners.”

De gemeente heeft voorafgaand aan de uitvoering van de versterkingsopgave de hoofdlijnen van de wijk vastgelegd. Daarbij gaat het om de positie van de kavels, de plek en de uitstraling van de woningen. Ook de hoofdinfrastructuur voor de openbare ruimte is vastgelegd, zoals de straten, parkeerplaatsen, de meeste trottoirs en de plekken voor groen. Ook daar is aandacht voor vernieuwing, vervanging, herstel en verbetering.

De grootste opgave is de versterking van woningen van de Woningstichting Goud Wonen: 91 woningen worden gesloopt en vervangen door nieuwbouw. Dat gebeurt medio 2024. Van de 91 woningen worden 85 teruggebouwd in de wijk en de resterende 6 worden op een andere plek in Uithuizen teruggebouwd. Dit gebeurt in twee fasen. In de eerste fase worden er in totaal 51 woningen gesloopt en 48 teruggebouwd. In de tweede fase worden 40 woningen gesloopt en 37 teruggebouwd.

De versterkingsaanpak van de wijk Menkema is een van de versterkingsprojecten in de gemeente die gebiedsgericht worden uitgevoerd. Door de aardbevingen moeten er de komende jaren woningen en andere gebouwen worden versterkt. Dit betekent dat in meerdere straten en wijken in Uithuizen huizen en gebouwen versterkt, gesloopt én herbouwd moeten worden.

Voor de uitvoering van de versterkingsoperatie van woningen in aaneengesloten gebieden heeft de gemeente Het Hogeland gekozen voor een gebiedsgerichte aanpak. Hierbij wordt nauw samengewerkt met woningstichting Goud Wonen. De versterking van de woningen van Goud Wonen betekent meestal vervangende nieuwbouw op de plek van de huidige woningen. In samenhang met de sloop en nieuwbouw van deze woningen gaat de gemeente het openbaar gebied opnieuw inrichten. Om deze samenwerking vorm te geven worden de onderlinge afspraken, rollen en verplichtingen per project vastgelegd in een overeenkomst.

In Kantens worden 46 huurwoningen van Goud Wonen gesloopt. Omdat het gebied anders ingericht wordt, komen niet alle woningen weer op dezelfde plek terug. 40 huurwoningen worden in hetzelfde gebied teruggebouwd maar niet precies op dezelfde plek. De zes overige woningen worden op een andere locatie in Kantens teruggebouwd. Ook worden er in het dorp 20 koopwoningen gesloopt en opnieuw gebouwd.

Bericht, tip, foto, video, activiteit enz. voor Omroep het Hogeland? Klik dan hier !