Gemeentebestuur wil gelijke behandeling bewoners Uithuizen bij afwikkeling bevingsschade

UITHUIZEN – “Hier is sprake van een onrechtvaardige situatie die leidt tot stress en sociale ontwrichting. Dat is niet aanvaardbaar,” zei burgemeester Henk Jan Bolding. Het ging over de ongelijke behandeling van de bewoners van de Aak in Uithuizen bij de afwikkeling van de aardbevingsschade.

Kor Berghuis (CDA)  selde de kwestie aan de orde namens alle fracties. Aan de straat staan 23 blokken van vijf huizen. 21 blokken worden volgens de huidige plannen gesloopt omdat ze niet meer aan de aardbevingsveiligheidseisen voldoen. Twee blokken, het gaat dus om tien woningen, blijven staan. Alle huizen stammen uit hetzelfde bouwjaar en zijn volledig identiek. De tien woningen waar het nu om gaat zijn echter in het verleden door de verhuurder verkocht. De rest van de Aak-bewoners is blijven huren. ,,Deze situatie is zuur en niet uit te leggen’’, stelde CDA-er Kor Berghuis tijdens de onlangs gehouden raadsvergadering namens alle raadsfracties. “Deelt het college onze mening dat de sloop- en nieuwbouwregeling voor alle woningen in deze straat moet gelden en is het college van plan zich maximaal in te spannen om gelijkheid te creëren? Hij wees er op dat het juist een aanbeceling was van de parlementaire enquêtecommissie aardgaswinning om dergelijke onrechtvaardigheid te voorkomen.

“Ik ben het volledig met de raad eens’’, zei burgemeester Henk Jan Bolding. Dat is niet aanvaardbaar. “We zijn al in overleg met de bewoners en de Nationaal Coördinator Groningen om alles uit de kast te halen om tot een goede oplossing te komen. Gesprekken hier over zijn al gaande en onze inzet is dat deze situatie onaanvaardbaar is.”

Bericht, tip, foto, video, activiteit enz. voor Omroep het Hogeland? Klik dan hier !