Dörpshoes Nijland zorgt voor verbindend karakter

OOSTERNIELAND – Vrijdag 26 mei is het dorpshuis in Oosternieland officieel geopend. Aan de realisatie van het onderkomen zijn vele jaren van voorbereiding en bouwwerkzaamheden voorafgegaan. Alle dorpsbewoners hebben mee kunnen denken en mee kunnen werken aan het ontwerpen en uitvoeren van het dorpshuis met als resultaat een plek waar zij op ieder moment samen kunnen komen.

Tijdens de feestelijke opening sprak Eppe Scholtens, voorzitter van de Vereniging voor Dorpsbelangen Oosternieland, de aanwezigen kort toe. Hierna was het de beurt aan Mariëtte de Visser, wethouder van de gemeente Het Hogeland, om de officiële opening te verrichten middels het bekendmaken van de naam: Dörpshoes Nijland.

Na afloop van de officiële opening was er tijd om te genieten van een hapje en een drankje en de heerlijke muziek van blaasorkest Koper & Co.

Voortraject

Het college van B&W besloot in maart 2020 om een omgevingsvergunning te verlenen voor de bouw van een dorpshuis in het dorp. Nadat een woning aan de Oosternielandsterweg in het dorp na aardbevingsschade was gesloopt, wilde Dorpsbelangen Oosternieland de ruimte die was ontstaan invullen door een dorpshuis te realiseren.

Dorpsbelangen wilde met die voorziening de leefbaarheid voor de inwoners vergroten. Tijdens een inspraakprocedure zijn destijds vijf zienswijzen ingediend. Die zienswijzen zijn ongegrond verklaard en hebben niet geleid tot wijziging van de oorspronkelijke vergunning. Wel zijn er naar aanleiding van de zienswijzen aanvullende voorwaarden in de vergunning opgenomen zoals het realiseren van parkeerplaatsen. Ook is de ruimtelijke onderbouwing aangepast.

Dorpsbelangen is vervolgens gevraagd extra aandacht te besteden aan draagvlak voor de voorziening in het dorp.

Steun

Het dorpshuis zou niet tot stand hebben kunnen komen zonder de financiële steun van Fonds Eemsmond, Waddenfonds, Oranjefonds, VSBfonds, jbs & hsk, Elk dorp een duurzaam dak, Rabobank en de gemeente Het Hogeland./AT

 

 

Bericht, tip, foto, video, activiteit enz. voor Omroep het Hogeland? Klik dan hier !