Verbod voor vrachtwagens voor brug Onderdendam “een kleine stap in de goede richting”

ONDERDENDAM – “Het is een kleine stap in de goede richting,” zegt Afina Benthem over het verbod voor vrachtverkeer om vanaf vanochtend overdag over de brug in Onderdendam te rijden. De Zijlvesterbrug in Onderdendam is vanaf 15 juni op slot overdag voor vrachtverkeer, zo heeft heeft provinciebestuur, eigenaar van de weg, enige tijd geleden besloten.

Met het verbod wil de provincie de al jaren lange last van verkeersoverlast in het dorp te lijf gaan. Om de overlast te verminderen en de verkeersveiligheid te vergroten. Het verbod gaat gelden van maandag tot en met vrijdag van 7.00 tot 18.00 uur. Vrachtwagens moeten dan gebruikmaken van wegen die meer geschikt zijn voor zwaar verkeer, zoals de N361 en N46. Landbouwverkeer, lijnbussen en hulpdiensten mogen wel over de brug blijven rijden. Bedrijven in Onderdendam blijven altijd van één kant bereikbaar.

Afina Benthem was jarenlang lid van de verkeerscommissie van Onderdendam die ijverde voor maatregelen tegen de verkeersoverlast in het dorp. Ze geeft wat indicatieve cijfers. Dagelijks rijden er vier duizend auto’s tussen Bedum en Onderdendam. Over de weg naar Winsum zijn er dat vier duizend en tussen Onderdendam en Middelstum bewegen zich dagelijks 3500 voertuigen. Ongeveer 13 procent van de voertuigen betreft lokaal bestemmingsverkeer, de rest is doorgaand verkeer. Te hard rijden is één ding van de overlast. De te nauwe wegen met scherpe bochten in het dorp is het andere ding dat in Onderdendam de leefbaarheid verkeerskundig ernstig aantast.

“De maatregel is een kleine verbetering van de situatie,” zegt Benthem. “Het landbouwverkeer blijft. Ik daar wel begrip voor, maar het blijft hinderlijk. In het weekend heeft alle verkeer weer vrij spel. De verbinding aan de noordkant van de brug tussen Middelstum en Winsum met de flessenhals in de kern van het dorp blijft gewoon open. Die flessenhals is de oorzaak van enorme overlast. Er moet nog veel gebeuren,” zegt ze. “Ik woonde vroeger aan de Bedumerweg, en dat was heel erg. Ik ben verhuisd en daardoor is de persoonlijke nu wat minder.”

Berto Merx

Bericht, tip, foto, video, activiteit enz. voor Omroep het Hogeland? Klik dan hier !