Extra raadsbijeenkomst over aardbevingsdossier

HET HOGELAND – Anne Marie Smits (GL) vroeg in de vorige gemeenteraad om een speciale bijeenkomst van dit gremium. Deze vergadering zou moeten gaan over het opmaken van de stand van zaken na het debat in de Tweede Kamer over het rapport van het parlementair onderzoek naar de gaswinning problematiek. Deze extra vergadering komt er op 22 juni.

Smits kreeg voor haar verzoek volledig steun van de raad en b. en w. De bijeenkomst is in de raadszaal van Uithuizen en begint om 19.00 uur. De bijeenkomst is ook live te volgen via raadhethogeland.nl.

Het is nu even schuiven met de agenda. Op 21 juni is er regulier raadsoverleg, de informele vergadering van de raad. Na de ingelaste raadsbijeenkomst over de gaswinning, wordt het raadsoverleg van woensdag 21 juni voortgezet. Het raadsoverleg begint om 20.30 uur. In dit overleg worden raadsvoorstellen door de fracties besproken ter voorbereiding op besluitvorming in de raad. 5 juli is de raadsvergadering waarin de raad over de voorstellen besluit, zo laat de griffie van de raad weten.

Berto Merx

Bericht, tip, foto, video, activiteit enz. voor Omroep het Hogeland? Klik dan hier !