Lichte daling werkloosheid in mei

DE HAAG – In mei 2023 waren 353 duizend mensen van 15 tot 75 jaar werkloos. Dat is 3,5 procent van de beroepsbevolking. In de maanden maart tot en met mei nam het aantal werklozen licht af met gemiddeld duizend per maand. Het aantal werkenden steeg in dezelfde periode met gemiddeld 9 duizend per maand naar 9,7 miljoen, zo meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek CBS. Het UWV registreerde eind mei 151 duizend lopende WW-uitkeringen.

In mei hadden 3,6 miljoen mensen van 15 tot 75 jaar om uiteenlopende redenen geen betaald werk. Naast werklozen ging het om 3,2 miljoen mensen die niet recent hebben gezocht en/of niet direct beschikbaar zijn voor werk. Zij worden niet tot de beroepsbevolking gerekend. Het gaat voornamelijk om mensen die niet kunnen werken vanwege ziekte of arbeidsongeschiktheid. In de maanden maart tot en met mei is het aantal mensen buiten de beroepsbevolking gedaald met gemiddeld 6 duizend per maand.

UWV: minder WW-uitkeringen dan vorige maand en mei vorig jaar

Eind mei 2023 verstrekte UWV 151 duizend lopende WW-uitkeringen. Dat zijn er 5,4 duizend minder dan in de voorafgaande maand (-3,5 procent). In mei werden 20,3 duizend WW-uitkeringen beëindigd, en kwamen er 14,9 duizend nieuwe uitkeringen bij. In vergelijking met mei 2022 is het aantal WW-uitkeringen inmiddels 8,4 procent lager. Met name onder 45-plussers zijn nu minder WW-uitkeringen dan een jaar geleden.

Berto Merx

Bericht, tip, foto, video, activiteit enz. voor Omroep het Hogeland? Klik dan hier of voeg het nummer 0613928528 toe aan je contacten.