College stemt in met Strategisch Dorpsplan voor Baflo

BAFLO – Het college van B&W heeft ingestemd met het Strategisch Dorpsplan Baflo-Rasquert. Hiervoor wordt op 7 juli een intentieverklaring ondertekend. Daarmee kiest de gemeente ervoor om bij de ontwikkeling van Baflo-Rasquert op te trekken met inwoners en 11 maatschappelijke organisaties.

Gemeente Het Hogeland wil vaker naast de inwoner staan. Door rekening met elkaar te houden bij het vormgeven van ideeën, krijgen die meer kans van slagen. Het strategisch dorpsplan van Baflo-Rasquert is het eerste resultaat van die eigentijdse aanpak. De gemeente werkte nauw samen met het dorp en belangrijke organisaties. Dorpsbelangen en jeugdsoos Eagle deden bijvoorbeeld mee, maar ook Woningcorporatie Wierden en Borgen en Mensenwerk Het Hogeland.

Alle partijen hebben een pakket aan realistische afspraken en doelen voor de komende 10-15 jaar gemaakt. Zo is er een haalbaarheidsonderzoek gestart voor een zorgcentrum, zijn er plannen om van de haven een prettige recreatieplek te maken en worden de woonkansen voor ouderen onderzocht. De projecten in het Strategisch Dorpsplan worden de komende jaren verder uitgewerkt. De gemeente wil daar graag aan meedoen. Inwoners die bij de plannen betrokken willen raken, kunnen dat laten weten via de website van Dorpsbelangen Baflo.

Bericht, tip, foto, video, activiteit enz. voor Omroep het Hogeland? Klik dan hier of voeg het nummer 0613928528 toe aan je contacten.