Kosten afvalinzameling Het Hogeland veranderen per 2024

HET HOGELAND – Volgend jaar verandert het tarief voor afvalstoffenheffing in gemeente Het Hogeland. Dat is nodig om de afvalstoffenheffing voor alle inwoners betaalbaar te houden. Als er niets verandert, moeten alle inwoners volgend jaar 40 á 50 euro meer betalen. Ook voor afval dat ze niet aanbieden. Dat wil het college niet.

Het vaste bedrag voor afvalstoffenheffing gaat daarom omlaag. Omdat het college de afvalinzameling wel kostendekkend wil houden, moet op andere services ingeleverd worden. Zo is het legen van de groene container vanaf volgend jaar niet meer gratis. Per leegbeurt betaalt een inwoner € 2,12. Voor het grijze afval gaat een inwoner per kilo 3 cent meer betalen: van € 0,27 naar € 0,30 cent. Het gratis inleveren van grofvuil kan vanaf 2024 nog 2 keer per jaar. Daarmee worden de meeste inwoners bediend: ervaringscijfers leren dat 80% van de inwoners daar genoeg aan heeft. Tuinafval inleveren blijft 4 keer per jaar gratis.

Mensen die kwijtschelding ontvangen, blijven dat houden voor het vaste tarief. Wat voor hen verandert is dat voor een leegbeurt en voor een kilo afval straks 75 procent wordt kwijtgescholden in plaats van 90 procent. Zo wil het college voor alle inwoners afvalscheiding stimuleren.

In het najaar stelt de gemeenteraad vast hoe ver het vaste bedrag naar beneden gaat.

Bericht, tip, foto, video, activiteit enz. voor Omroep het Hogeland? Klik dan hier !