Hoe een dorp gegijzeld kan worden door een kleine groep mensen

Hoe is het in vredesnaam mogelijk dat er op het dorpsplein in Winsum nog steeds geen bouwactiviteiten zijn. Laten we duidelijk stellen dat het niet aan de gemeente ligt en zeker niet aan de ondernemers. Die twee partijen staan te popelen om te beginnen. Waar ligt het dan aan?

Er is een kleine groep inwoners onder aanvoering van een nog kleinere groep, die meent er een erezaak van te moeten maken om de zaak te saboteren. Ja want zo noem ik het. Het eigenbelang is zo verschrikkelijk verheven boven het algemeen belang dat ik het saboteren noem. Eén van die aanvoerders (sters) wist toen hij/zij hier kwam wonen al dat er een bouwvergunning op bedoeld perceel lag waarbij er hoger gebouwd mocht worden dan nu zal gebeuren. En toch blijven tegenstribbelen.

Tot aan de raad van state gaan, daar je ongelijk krijgen en toch blijven tegenstribbelen. Door het ene na het andere Woo* verzoek in te dienen, die helemaal uit te spitten en elke vergeten bijlage nog maar weer op te vragen. Door bij elk stukje van het vergunningentraject maar weer protest aan te leveren tot aan de rechtbank toe. Vervolgens uitstel aan te vragen bij de rechtbank van behandeling enz.

Ik vraag mij werkelijk af wat bezielt deze mensen? Als dan ook nog blijkt dat er onwaarheden worden gesproken naar de politieke partijen: “Er zijn in het hele proces geen keukentafel gesprekken geweest”, kan ik geen andere conclusie trekken dan dat dit gijzeling is en zeer tegen het algemeen belang. Stoppen hiermee!!

H.J. Sok

*De Wet open overheid (Woo) regelt het recht op informatie over alles wat de overheid doet. Het is de opvolger van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob).

Bericht, tip, foto, video, activiteit enz. voor Omroep het Hogeland? Klik dan hier of voeg het nummer 0613928528 toe aan je contacten.