“Je gaat het pas zien als je het doorhebt” (Johan Cruijff?)

EZINGE – Op dinsdag 17 oktober en dinsdag 28 november organiseert dominee Aart van Lunteren twee thema-avonden in het Toornhuus bij de Protestantse Kerk op de Wierde te Ezinge. Thema: ‘Je gaat het pas zien als je het doorhebt’ (Johan Cruijff?) – een boeiende kijk op onze cultuur aan de hand van de Frans-Amerikaanse menswetenschapper René Girard (1923-2015).

Mimesis (nabootsing) is volgens Girard het grondwoord van onze cultuur.

Mimesis heeft positieve kanten (bijv. onze taalontwikkeling), maar ook negatieve, namelijk als wij de ander navolgen in diens verlangen en begeerte: ‘ik wil ook hebben wat jij hebt’ – het begint al bij kleine kinderen, maar we zien het ook in de invloed die zogeheten ‘influencers’ hebben.

Dit kan dan uitlopen op geweld.

Van Lunteren: “De ander die eerst mijn (rol)model was, wordt een obstakel, met alle gruwelijke gevolgen van dien, tot en met moord. Met andere woorden: het gaat van ‘rolmodel’ tot ‘obstakel’. Ondertussen doen we maar liever alsof we dit ‘mimetisch geweld’ niet zien.”

Hoe dit werkt laat Girard zien aan de hand van verhalen en mythen uit de wereldliteratuur (ook de bijbel), en romans van auteurs als Miguel de Cervantes (1547-1616) in zijn Don Quichote van La mancha en Stendhal (1783-1842) in zijn Rood en Zwart (Le Rouge et le Noir).

In twee avonden (en zo nodig een nader af te spreken derde avond) wil Van Lunteren op hoofdlijnen iets laten zien van Girards denken. Als voorbeeld gebruikt de dominee in elk geval het verhaal van Kaïn en Abel en de nazaat van Kaïn: Lamech. Zie Genesis 4. En laat hij zien hoe dat een rol speelt in de zogeheten ‘Bergrede’ van Jezus (Mattheüs 5-7).

Dominee Aart van Lunteren’s stelling: het denken van Girard is zeer verhelderend voor het verstaan van onze cultuur en onszelf, en daarom razend actueel.

 

Dus: 17 oktober en 28 november 2023

Aanvang: 19.30 uur (inloop vanaf 19.15  uur met koffie/thee).

Locatie: het Toornhuus bij de Protestantse Kerk op de Wierde te Ezinge.

Toegang gratis.

 

Weet je van harte welkom, maar geef je wel even op (i.v.m. koffie/thee en het aantal te maken kopieën).

 

Met een hartelijke groet!

 

Aart van Lunteren

a.van.lunteren@solcon.nl  (ook voor meer informatie)

Bericht, tip, foto, video, activiteit enz. voor Omroep het Hogeland? Klik dan hier of voeg het nummer 0613928528 toe aan je contacten.