Bestemmingsplan Schoolstraat – Hoofdstraat Oost Uithuizen

UITHUIZEN – Het college van B&W stelt de gemeenteraad voor het bestemmingsplan ‘Schoolstraat – Hoofdstraat Oost Uithuizen’ vast te stellen. “Een belangrijke volgende stap voor de uitvoering van de plannen voor het Centrumplan Uithuizen”, zegt wethouder Eltjo Dijkhuis.

“De plannen hebben 6 weken ter inzage gelegen. Hier hebben we een paar reacties op gekregen, die tot een paar kleine aanpassingen hebben geleid. Het aangepaste bestemmingsplan leggen we nu voor aan de gemeenteraad. We zijn erg blij om te merken dat veel partijen achter dit plan staan.” De Albert Heijn aan de Hoofdstraat Oost 9 is verouderd. Daarom zijn de eigenaren van plan om een nieuwe supermarkt te bouwen. Deze komt op de huidige plek en op de plek van de Kerkstraat. Ook komt er een nieuwe weg van de parkeerplaats naar de Hoofdstraat Oost. De nieuwe verbindingsweg tussen Hoofdstraat Oost en Schoolstraat komt langs het pand De Rank te liggen.

Deze plannen zijn onderdeel van het Centrumplan Uithuizen en hebben als doel een sterk en helder afgebakend, compact winkelcentrum te maken. Om de plannen mogelijk te maken is er een nieuw bestemmingsplan opgesteld.

Bericht, tip, foto, video, activiteit enz. voor Omroep het Hogeland? Klik dan hier !