College stelt beleidsplan jeugdsozen vast

HET HOGELAND – Het college heeft het beleidsplan jeugdsozen en een nieuwe subsidieregeling voor jeugdsozen vastgesteld. Met het nieuwe beleidsplan zijn de ondersteuning en regels voor jeugdsozen in Het Hogeland nu hetzelfde.

Een eerdere versie van het jeugdsozenplan werd door het vorige college teruggetrokken vanwege de golf van kritiek er op. In het Beleidsplan “Samen kunnen we het maken” stelt de gemeente een aantal kaders voor jeugdsozen. Zo is bijvoorbeeld de doelgroep bepaald: alle jongeren van 12 tot 23 jaar. Ook is vastgesteld dat jeugdsozen zwak-alcoholische dranken mogen schenken aan meerderjarige bezoekers. Jeugdsozen hebben zelf gezamenlijk huisregels opgesteld voor het behoud van veiligheid en het voorkomen van overlast.

Ook de geldstromen zijn vastgesteld. Elke jeugdsoos krijgt een basisbedrag. Afhankelijk van de inkomsten en kosten van een jeugdsoos wordt er maatwerksubsidie verstrekt. Zo kunnen alle jeugdsozen blijven voortbestaan onder verschillende omstandigheden. Het college vindt een investering in jeugdsozen ook belangrijk omdat “de sozen een rol kunnen spelen in het voorkomen van problemen. Problemen op sociaal of geestelijk gebied bijvoorbeeld, maar ook het gebruik van genotsmiddelen.”

Jongerenwerk gaat hierin een rol spelen, maar ook de jeugdsoosbesturen en vrijwilligers. Voor deze laatste 2 komen er voorlichting en cursussen zodat mensen weten hoe om te gaan met jongeren met problemen en welke professionele hulp daarbij mogelijk is. Het nieuwe jeugdsozenbeleid betekent ook een verhoging van de actviteitensubsidies. Wethouder Karen Hansems: “Jeugdsozenbeleid is niet alleen een investering in stenen. We vinden het juist belangrijk dat er activiteiten voor en door jongeren komen. Daar is nu meer ruimte voor.” De gemeenteraad moet nog een beslissing nemen over het nieuwe beleid in de vergadering van 4 oktober.

Foto: Jeugdsoos Eagle in Baflo

Bericht, tip, foto, video, activiteit enz. voor Omroep het Hogeland? Klik dan hier of voeg het nummer 0613928528 toe aan je contacten.