Eemshaven+: combinatie groei Eemshaven en omliggende dorpen

EEMSHAVEN – Het college legt een ambitieus plan ter besluitvorming voor aan de gemeenteraad: het programma Eemshaven+. Met het programma Eemshaven+ wil het college de groei van de Eemshaven combineren met de groei van de woonkernen daaromheen.

De Eemshaven ontwikkelt zich snel en door verschillende initiatieven. Zo werken de provincie Groningen en de gemeente samen aan de ontwikkeling van de Oostpolder. Vanuit Rijkswege gaat TenneT daar een hoogspanningsstation aanleggen. Ook zijn kortgeleden vanuit het Rijk in de Eemshaven twee schepen gestationeerd die vloeibaar gemaakt aardgas in gasvorm omzetten. Zo gaat de Eemshaven een steeds belangrijkere rol spelen in de waterstofeconomie en bij de energietransitie van Noord Nederland.

Dat heeft een grote invloed op de omgeving van de Eemshaven en de omliggende dorpen. Er zullen belangrijke ruimtelijke keuzes gemaakt moeten worden. Daar wil de gemeente regie op zodat ook de omliggende dorpen van de Eemshaven kunnen meeprofiteren met de ontwikkeling van de haven zelf. Dit gebied strekt zich uit vanaf Uithuizen tot aan het dorp Polen, vlakbij de gemeentegrens met Eemsdelta.

Het college wil met het programma Eemshaven Plus een impuls geven aan de leefbaarheid van de omliggende dorpen. Inwoners van de dorpen krijgen hierbij een belangrijke stem. Zij zullen zelf aangeven wat nodig is om de kernen leefbaar te houden. De gemeente begeleidt dit proces. De gemeente zelf streeft daarnaast ook naar groei van nieuwe werkgelegenheid. Door dit in samenhang te ontwikkelen kan de gemeente bovendien alle financiële middelen van derden optimaal benutten. De gemeenteraad neemt een besluit over het programma in de vergadering van 13 december.

Bericht, tip, foto, video, activiteit enz. voor Omroep het Hogeland? Klik dan hier !