Uitvoering plan gemeentelijke woonvisie

HET HOGELAND – Het college heeft het Uitvoeringsplan voor de woonvisie vastgesteld. Dat betekent dat de komende jaren verschillende activiteiten worden uitgevoerd om het wonen in het Hogeland te behouden, te versterken en te vernieuwen.

Het college onderzoekt geschikte en beschikbare locaties om de woningvoorraad uit te kunnen breiden om te voldoen aan de woonvraag. Het versnellen van de woningbouw is een belangrijke activiteit. Ook wil het college weten of er behoefte is aan bijzondere woonvormen in de gemeente.

Verder gaat het college de mogelijkheden onderzoeken voor het opzetten van een flexibele schil van woningen die onderdak kunnen bieden aan tijdelijke bewoners zoals arbeidsmigranten en asielzoekers. Het college wil de kwaliteit verhogen van kwetsbare woningen. Inmiddels is een pilotproject gestart om de meest verpauperde panden aan te pakken. Ook de combinatie van wonen en zorg is een aandachtspunt. Er moeten voldoende betaalbare en passende woningen en zorgvoorzieningen zijn voor verschillende doelgroepen. Het streven is buurten en wijken zo te maken dat ze passend en toegankelijk zijn voor iedereen.

Het verduurzamen van woningen is ook een aandachtspunt. Huiseigenaren en woningcorporaties worden gestimuleerd om huizen te verduurzamen. Daarmee wil het college bovendien energie-armoede voorkomen. “Ik ben blij dat we nu handen en voeten hebben gegeven aan onze woonvisie”, zegt verantwoordelijk wethouder Mariette de Visser. “Want nu kunnen we verdere stappen gaan zetten in woningbouw voor iedereen die graag in onze gemeente wil wonen. En dan heb ik het niet alleen over nieuwbouw. Ook de kwaliteit van bestaande woningbouw heeft onze aandacht. Wij willen dat het prettig wonen is in Het Hogeland. Daar gaan we voor. En daarom is dit een plan van jaren.”

Bericht, tip, foto, video, activiteit enz. voor Omroep het Hogeland? Klik dan hier !