Veel Hogelanders stromen na WW door naar de bijstand

HET HOGELAND – In oktober kregen 359 Hogelanders een UWV-uitkering. Dat waren er een maand eerder 366. Een jaar geleden kreeg exact het zelfde aantal een werkloosheidsuitkering, zo blijkt uit de maandrapportage van het UVW. Relatief veel Hogelanders stromen na de WW-periode door naar de bijstand.

In oktober bleef het aantal WW-uitkeringen ongeveer gelijk in de provincie Groningen. De WW blijft historisch gezien op een laag niveau. Mede door de krappe arbeidsmarkt kwamen er in het afgelopen jaar opnieuw minder mensen na het beëindigen van hun WW-uitkering in de bijstand terecht. Eind oktober ontvingen 5.291 inwoners van de provincie Groningen een WW-uitkering. Dat is 1,6% van de Groningse beroepsbevolking. In oktober was het aantal WW-uitkeringen in Groningen met een stijging van 0,2% ongeveer gelijk aan dat in september (+9 uitkeringen). In de sectoren zijn de verschillen met september ook maar klein.

Vanuit de bouw, horeca en commerciële diensten nam de WW toe. In sectoren als schoonmaak en onderwijs nam de WW af. In vergelijking met vorig jaar ligt de WW in Groningen 3,5% (177 uitkeringen) hoger. Ook landelijk bleef de WW vrijwel constant afgelopen maand. Eind oktober telde Nederland 155.750 WW-uitkeringen (1,6% van de beroepsbevolking). Dat zijn er 631 meer dan in september (+0,4%). Vorig jaar telde Nederland in oktober 149.513 WW-uitkeringen. Daarmee steeg de WW in Nederland op jaarbasis met 6.237 uitkeringen (+4,2%).

In 2022 kwamen in de provincie Groningen 331 personen na afloop van hun werkloosheidsuitkering (WW) terecht in de bijstand. Dat is 41% minder dan het aantal personen dat in 2021 na de WW een bijstandsuitkering kreeg. In 2022 werd bij 8.800 personen de WW-uitkering beëindigd. Daarvan kwam 3,7% vervolgens in een bijstandsuitkering terecht. Dat is de laagste doorstroom vanuit de WW naar de bijstand in de afgelopen 5 jaar. De afgelopen jaren kenmerken zich door een krappe arbeidsmarkt met veel vacatures en een lage werkloosheid. Dat biedt veel kansen voor iedereen die op zoek is naar een baan. Mede daardoor komen er minder mensen in de bijstand terecht, ook vanuit een WW-uitkering, aldus het UVW

Het percentage mensen dat na afloop van de WW in de bijstand terecht kwam nam in alle arbeidsmarktregio’s af. In 2022 kregen in heel Nederland 7.500 mensen in Nederland na afloop van hun werkloosheidsuitkering (WW) een bijstandsuitkering. Dat is 2,9% van het aantal personen met een beëindigde WW-uitkering. Groningen behoort, samen met Rijnmond, Drechtsteden, Zeeland en Haaglanden tot de regio’s met het hoogste aandeel doorstroom van WW naar bijstand. Uit eerdere analyses bleek onder andere dat alleenstaanden, laagopgeleiden en mensen die wonen in grote steden en/of wijken met een lage sociaaleconomische status vaker na afloop van de WW in de bijstand terecht kwamen dan gemiddeld.

Bericht, tip, foto, video, activiteit enz. voor Omroep het Hogeland? Klik dan hier !