College Gemeente Het Hogeland zet dorpsbudget voort

HET HOGELAND – Het college van B&W heeft besloten om de subsidieregeling dorpsbudget tot en met 2026 voort te zetten. Inwoners kunnen daardoor met zekerheid(verder werken aan initiatieven die de leefbaarheid in hun dorp(en) behouden of bevorderen. Het budget blijft voor die jaren ongewijzigd: 450.000 euro per jaar.

De bedragen die niet zijn opgemaakt blijven beschikbaar voor de komende jaren. De nieuwe regeling gaat in op 1 januari 2024 en geldt tot 1 januari 2027. Het dorpsbudget bestaat sinds 2020. Een recente enquête maakte duidelijk dat inwoners het waarderen vanwege de laagdrempeligheid. “Financieel heeft het budget projecten mogelijk gemaakt die anders niet of heel moeizaam tot stand waren gekomen”, reageerde een initiatiefnemer. Voorbeelden zijn het vergroenen van Houwerzijl, restauratie van kunst voor de basisschool van Usquert en een oogstfeest in Zuidwolde. Het college wil dat soort initiatieven mogelijk blijven maken.

De regeling wordt op basis van de enquête op een aantal punten gewijzigd. Dorpencoördinatoren gaan ondersteuning en advies bieden bij een aanvraag. Ook verbetert de gemeente de informatie over het dorpsbudget op de website. Met meer praktische informatie weten inwoners beter wat nodig is om een initiatief te laten slagen. “Ik ben blij dat we dit voor onze dorpen kunnen blijven doen”, zegt verantwoordelijk wethouder Mariette de Visser. “In onze dorpen barst het namelijk van de initiatieven en de plannen. Als het hart ergens vol van is, gaan de handen uit de mouwen. Daar zijn we ongelooflijk trots op. Met het voortzetten van het dorpsbudget kunnen we ruimte en vertrouwen blijven geven aan inwoners om plannen te maken.”

Bericht, tip, foto, video, activiteit enz. voor Omroep het Hogeland? Klik dan hier !