Plan herstel Joodse begraafplaats Winsum krijgt subsidie

WINSUM – Het herstel van de Joodse begraafplaats in Winsum, behoud van een historisch wandelpad tussen Loppersum en Eenum en terugplaatsen van een schotbalkhuisje bij de dijkdoorgang in de Carel Coenraadpolder. Dit zijn de drie initiatieven die elk € 25.000 krijgen om hun plannen uit te voeren.

Deze projecten zijn gekozen omdat de initiatieven bijdragen aan het behoud en de ontwikkeling van het culturele erfgoed en het landschap in onze provincie.

12 projecten

Deze drie initiatieven kwamen als beste uit de bus bij de presentatie-ochtend (pitches) van het provinciale programma Erfgoed, Ruimtelijke kwaliteit en Landschap (ERL). Initiatiefnemers van twaalf erfgoedprojecten kregen ieder vijf minuten om een vakjury en het publiek te informeren en overtuigen van hun plan. Er was een ronde ERL (algemeen), een ronde landschap en een ronde ERL-projecten in het aardbevingsgebied. De pitches vonden donderdag 23 november plaats in de kerk van Garmerwolde.

Energie en enthousiasme

Het beslissende oordeel was aan een vakjury die bestond uit Susan Top (gedeputeerde provincie Groningen), Jaap Kuin (burgemeester gemeente Pekela) en Patty Wageman (directeur Stichting Oude Groninger Kerken). Ook het publiek in de zaal mocht meestemmen. Susan Top is blij met de energie en het enthousiasme: “Er is grote betrokkenheid en inzet om de eigen omgeving mooi te houden en mooier te maken. Dat heb ik bij alle initiatiefnemers gezien. Het is belangrijk om zorg te hebben voor onze omgeving, het landschap en de historische gebouwen. Deze projecten dragen daar echt aan bij.”

Herstel Joodse begraafplaats

Met de bijdrage wordt het monumentale toegangshek bij de Joodse begraafplaats in Winsum hersteld. Daarnaast zijn er plannen om de beplanting van de begraafplaats aan te pakken, zodat de plek toegankelijker wordt.

Behoud Zuidlopsterweg

De Zuidlopsterweg is een wandelpad tussen Loppersum en Eenum. De werkgroep zet zich in voor het behoud van het historische kerkpad. Onder andere het opheffen van een spoorwegovergang is een grote uitdaging. De bijdrage wordt besteed aan professionele ondersteuning op het gebied van landschapsarchitectuur en natuurbeheer.

Dijkdoorgang met schotbalkhuisje

Het plan is om het originele schotbalkhuisje bij de gele dijkdoorgang (de dijkcoupure) in de Carel Coenraadpolder terug te plaatsen. In het huisje wordt informatie over de plek aangeboden. Rondom de dijkdoorgang wordt de plek aantrekkelijker gemaakt met bijvoorbeeld een trap en een rustplek.

Bijdragen

Het geld is beschikbaar gesteld door de provincie en de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed.

De winnaars van de ERL-pitchronde: Frank Peters (behoud Zuidlopsterweg), Willem Fokkens (herstel joodse begraafplaats Winsum), Harm Evert Waalkens en Maartje Wilting (gele dijkcoupure).

Bericht, tip, foto, video, activiteit enz. voor Omroep het Hogeland? Klik dan hier of voeg het nummer 0613928528 toe aan je contacten.