Afspraken over volkshuisvesting: 377 huurwoningen verduurzaamd

HET HOGELAND – Het college stemt in met het ‘Ambitiekader Volkshuisvesting Het Hogeland 2024 – 2027’ en met de daaruit volgende Prestatieafspraken voor 2024. Hiermee zorgt het samen met woningcorporaties en huurdersorganisaties dat Hogelandsters goede, gelijke kansen hebben op: veilige, betaalbare, duurzame en passende huurwoningen in een prettige woonomgeving.

In het Ambitiekader staat de gezamenlijke visie voor 2024 – 2027 op thema’s als: betaalbaarheid en beschikbaarheid, duurzaam en veilig wonen, wonen en zorg, de leefbaarheid en hoe de gemeente samenwerkt met woningcorporaties en huurdersorganisaties. In de Prestatieafspraken voor 2024 staat wat er volgend jaar met de sociale huurwoningen in Het Hogeland gebeurt. Er worden in totaal 212 nieuwe huurwoningen gebouwd in 2024, waarvan er 171 in verband met de versterking. Een deel van deze nieuwe woningen, namelijk 82, zijn levensloopbestendige woningen.

Verder worden er totaal 377 sociale huurwoningen verduurzaamd waarvan 170 woningen met energielabel E, F of G. Dit zijn woningen die het minst goed geïsoleerd zijn en dus het meest aan verduurzaming toe zijn. Op 12 december 2023 ondertekent wethouder Mariëtte de Visser beide documenten namens de gemeente. Dit doet ze samen met woningcorporaties Woonzorg Nederland, Goud Wonen en Wierden en Borgen. En met Huurdersorganisatie Uithuizen, Huurdersorganisatie Hogeland Eemsdelta Groningen, Huurdersvereniging De Delthe en Huurdersvereniging De Marne-De Terpen. “Ik ben trots op het resultaat van deze samenwerking”, zegt verantwoordelijk wethouder Mariette de Visser. “In een gezamenlijk constructief proces tussen de gemeente, de woningcorporaties en hun huurdersorganisaties zijn de ambities en afspraken opgesteld. De komende jaren zetten we samen de schouders eronder om uitvoering te geven aan de prestatieafspraken met het doel goede betaalbare huurwoningen in een prettige leefomgeving. Ik heb er alle vertrouwen in.”

Bericht, tip, foto, video, activiteit enz. voor Omroep het Hogeland? Klik dan hier !