Afspraken over aanpak sociale huurwoningen in Het Hogeland

HET HOGELAND – Wethouder Mariëtte de Visser ondertekende met lokale huurdersorganisaties en woningcorporaties de nieuwe afspraken over de sociale huur in Het Hogeland. Er werden handtekeningen gezet onder het Ambitiekader Volkshuisvesting 2024- 2027 en de daaruit volgende Prestatieafspraken 2024. Hiermee zorgen de partijen voor goede, betaalbare huurwoningen in een prettige leefomgeving.

Het Ambitiekader schetst een gedeelde toekomstvisie voor de periode 2024-2027, gericht op thema’s als: betaalbaarheid en beschikbaarheid van sociale huurwoningen, duurzaam en veilig wonen, wonen en zorg en hoe de gemeente samenwerkt met woningcorporaties en huurdersorganisaties. In de Prestatieafspraken staat wat er in 2024 met de sociale huurwoningen in Het Hogeland gebeurt.

In totaal worden er 212 huurwoningen in 2024 gebouwd. Hiervan staan 171 in verband met de versterking en zijn 82 levensloopbestendige woningen. Verder worden er in totaal 377 huurwoningen verduurzaamd, waarvan 170 woningen met energielabel E, F of G. Dit zijn woningen die niet goed geïsoleerd zijn en dus het meest aan verduurzaming toe zijn.

De gemeente werkt hierin samen met Huurdersorganisatie Uithuizen, Huurdersorganisatie Hogeland Eemsdelta Groningen, Huurdersvereniging De Delthe en Huurdersvereniging De Marne-De Terpen. Ook woningcorporaties Goud Wonen, Wierden & Borgen en Woonzorg Nederland ondertekenden de afspraken. De partijen zijn tevreden met de gezamenlijke ambities en afspraken. “Ik ben trots op het resultaat van deze samenwerking”, zegt verantwoordelijk wethouder Mariëtte de Visser. “In een gezamenlijk constructief proces tussen de gemeente, de woningcorporaties en hun huurdersorganisaties zijn de ambities en afspraken opgesteld. De komende jaren zetten we samen de schouders eronder om uitvoering te geven aan de prestatieafspraken met het doel goede betaalbare huurwoningen in een prettige leefomgeving. Ik heb er alle vertrouwen in.”

Bericht, tip, foto, video, activiteit enz. voor Omroep het Hogeland? Klik dan hier !