Defensie wil oefenterrein Marnewaard uitbreiden

LAUWERSMEER – Uitbreiding van het militaire oefenterrein in De Marnewaard met driehonderd tot zevenhonderd hectare,  een plek in het gebied voor munitieopslag, versterking van de Eemshaven voor militair transport. Dit zijn plannen van het ministerie van Defensie om ruimteproblemen aan te pakken. De plannen en wensen staan in het beleidsstuk Programma Ruimte voor Defensie dat onlangs een inspraak en consultatie ronde is ingegaan.

Uitgangspunt is dat de veiligheidssituatie in de wereld is verslechterd sinds het uitbreken van de oorlog in Oekraïne. Daarom moeten de inzetbaarheid, de gevechtskracht en de wendbaarheid van de Nederlandse krijgsmacht worden verbeterd.

Dus moet er meer worden geoefend. Niet alleen in de simulator, maar ook in het echt. Nieuw, modern materieel vereist meer ruimte. Aangezien de huidige oefenterreinen al maximaal worden benut en oefenterreinen in andere landen ook steeds minder beschikbaar zijn, zit er volgens Defensie niets anders op dan binnen de eigen landsgrenzen te gaan uitbreiden. Als vanzelf valt het oog daarbij op het dunbevolkte noorden van Nederland, waar minder hoeft te worden geconcurreerd met andere doeleinden, zoals woningbouw en recreatie.

Er is is het gebrek aan voldoende munitieopslagplaatsen. De Russische inval in Oekraïne heeft duidelijk gemaakt dat de beschikbare voorraden moeten worden uitgebreid. Dus zijn er meer en modernere opslagplekken nodig. Gezien de veiligheidseisen gaat ook in dit geval de voorkeur uit naar dunbevolkte gebieden, waaronder Noord- en Oost-Groningen. Behalve de Marnewaard heeft Defensie twee locaties iop het oog ten noorden van Hoogezand-Sappemeer. Het gaat om munitie die op afroep (door de NAVO) snel beschikbaar moet zijn. De huidige depots zijn hiervoor niet geschikt.

Naast voldoende ruimte is er nog een reden waarom Noordoost-Nederland de voorkeur van Defensie heeft als het gaat om nieuwe munitieopslagplaatsen. Dat heeft te maken met de nabijheid van de Eemshaven. Volgens Defensie is dat de meest geschikte locatie om munitie op transport naar het buitenland te zetten.

Sowieso valt de Eemshaven in de smaak als het gaat om het verschepen en opslaan van militair materieel. Anders gezegd: mogelijk wordt een deel van de Eemshaven bestemd voor exclusief militair gebruik.

Bericht, tip, foto, video, activiteit enz. voor Omroep het Hogeland? Klik dan hier !