Plan voor Molenerf Uithuizen ter inzage

UITHUIZEN – Het college van B&W stemt in met het ontwerp bestemmingsplan en het ontwerp beeldkwaliteitsplan voor het Molenerf in Uithuizen. Deze plannen worden nu zes weken ter inzage gelegd. Ze maken een nieuwe indeling en inrichting van het Molenerf mogelijk, plannen die onderdeel zijn van het Centrumplan Uithuizen.

Het Molenerf krijgt in de nieuwe situatie een directe verbinding met het kernwinkelgebied rond de Blink en de Hoofdstraat-West. Door de plannen verdwijnt ook veel winkelruimte die nu leeg staat. De gebouwen waar nu de Lidl en Aldi in zitten en waar vroeger een bouwmarkt in zat worden gesloopt. Op de plaats van de vroegere bouwmarkt bouwt Lidl een nieuwe, vergrote en moderne supermarkt. De Jumbo gaat verbouwen en uitbreiden. Op de plaats waar de Lidl en Aldi nu zitten legt de gemeente een parkeerterrein aan, met genoeg ruimte voor groene hagen en bomen. De weekmarkt verplaatst van rond de Jacobikerk, waar ze nu zit, naar het Molenerf. Het marktgebied kan de rest van de week als parkeerterrein worden gebruikt.

Volgende stap in het proces

De gemeente heeft het voorontwerpbestemmingsplan Molenerf Uithuizen eerder al zes weken ter inzage gelegd. Er zijn toen geen inspraakreacties ingediend. Deze ter inzage legging is de volgende stap in de planologische procedure om de plannen voor het Molenerf uit te kunnen voeren. Inmiddels heeft Lidl Nederland een aanvraag voor een omgevingsvergunning ingediend om haar nieuwe supermarkt te kunnen bouwen op de vroegere Sennema-locatie. De gemeente wil nu de procedure voor de omgevingsvergunning voor de nieuwe supermarkt gelijk laten lopen met de procedure voor het bestemmingsplan. Vandaar dat beide plannen tegelijkertijd en samen ter inzage liggen. Dat kan op afspraak in het gemeentehuis van Uithuizen van vrijdag 22 december tot en met donderdag 1 februari. Digitaal inzien kan op www.ruimtelijkeplannen.nl.

Het bestemmingsplan wordt daarna, eventueel aangepast, definitief vastgesteld door de gemeenteraad. De verwachting is dat tussen april en juni 2024 zal zijn.

Bericht, tip, foto, video, activiteit enz. voor Omroep het Hogeland? Klik dan hier of voeg het nummer 0613928528 toe aan je contacten.