Actueel waterbeeld

Na de hoge waterstanden van begin 2024 zijn de waterstanden nu bijna overal weer op streefpeil. In Drenthe zijn de waterstanden momenteel nog iets hoger.

Wat waren de belangrijkste aandachtpunten:

  • Januari was erg nat. Er viel rond de 100 millimeter neerslag, bijna 30 millimeter meer dan gemiddeld.
  • De afvoer bij de Cleveringsluizen was in januari iets hoger dan gemiddeld. Begin februari was het tij slecht. Daardoor konden we overtollig water nog niet afvoeren naar de Waddenzee. Op dit moment kan het water wél onder vrij verval worden afgevoerd.
  • De komende dagen wordt opnieuw neerslag voorspeld. Voor de komende twee weken is de verwachting dat er ongeveer 40 millimeter valt.
  • De intrek van vis wordt samen met vrijwilligers gemonitord. We houden daar met de afvoer van water zoveel mogelijk rekening mee.

Het volledige waterbeeld is te vinden via: https://www.noorderzijlvest.nl/waterbeeld

Foto: Mooigrunnen

Bericht, tip, foto, video, activiteit enz. voor Omroep het Hogeland? Klik dan hier !