Afname Muskusratten in Ons Gebied

Het aantal gevangen muskusratten is in 2023 met 50% gedaald ten opzichte van het voorgaande jaar. Dit is goed nieuws en duidt op een succesvolle controle van de populatie.

In 2023 werden in totaal 441 muskusratten gevangen, tegenover 882 in 2022. De bestrijding van muskusratten is van belang vanwege de schade die ze kunnen veroorzaken aan waterkeringen en oevers. Het doel is om de populatie zo klein mogelijk te houden. Ook werd dit jaar één beverrat gevangen, waarvan de bestrijding ook wettelijk geregeld is.

Bericht, tip, foto, video, activiteit enz. voor Omroep het Hogeland? Klik dan hier !