Gebiedscoöperatie Het Hogeland gaat los

De gemeenteraad heeft zich met een grote meerderheid achter het voorstel van het College van B&W geschaard om de gebiedscoöperatie het Hogeland de komende vier jaar te ondersteunen met 100.000 euro per jaar. Met deze basissubsidie wordt geborgd dat de organisatie haar plannen en projecten verder kan ontwikkelen en uitvoeren.

Het heeft even geduurd. Vorig jaar werd een eerste voorstel nog “on hold” gezet. Maar met het huidige besluit van de gemeenteraad wordt een vervolg van het project Vakland gezekerd. Dat project startte in 2021 en heeft als motto een leven lang leren voor iedereen op het Hogeland. In de afgelopen jaren hebben ruim 5.000 Hogelandsters meegedaan aan de vele laagdrempelige leerprojecten die door en met Vakland zijn georganiseerd. Daarnaast zijn er aansprekende projecten gerealiseerd zoals het Circus Karnivoale dat vorige zomer langs meerdere dorpen ging en de herleving van Proeflokaal Bakkerij Rutgers in Baflo.

Vakland werd gefinancierd vanuit het Nationaal Programma Groningen en onder eindverantwoordelijkheid van de gemeente gerealiseerd. Waar Vakland een door de gemeente gefinancierde projectorganisatie was wordt het vervolg uitgevoerd door de nieuwgevormde gebiedscoöperatie. De gemeente ziet in de coöperatie een belangrijke partner om haar doel van het vergroten van de bredere welvaart in de gemeente te bereiken.

In de gebiedscoöperatie heeft zich een breed netwerk van lokale organisaties verzameld die opereren onder de noemers van de vier O’s:  Onderwijs, Ondernemers, Overheid en Omgeving. In de praktijk staat de organisatie open voor een ieder om deel te nemen. Ook individuele Hogelandsters kunnen lid worden van de coöperatie. Het zo georganiseerde lokale netwerk van aanjagers, doeners, denkers, ontwikkelaars en volgers kan op een andere wijze en met korte lijnen een ontwikkelende en een uitvoerende rol spelen bij grote projecten, ook in vergelijking met het gemeentelijk apparaat dat vaak als star en log wordt gekenschetst.

De komende jaren wordt er veel subsidiegeld uitgegeven in Groningen. Juist een gebiedscoöperatie kan een speler zijn om dat geld op een goede manier voor de Hogelandsters aan te wenden, zo is de gedachte. En dan gaat het niet meer over een ton per jaar maar over vele miljoenen. Uit de (concept)begroting van de gebiedscoöperatie blijkt dat de plannen aansprekend en ambitieus kunnen zijn.

Directeur en aanjager van de Gebiedscoöperatie Engbert Breuker: “Het is hartstikke mooi dat we deze hobbel nu hebben genomen. De gemeente is een belangrijke partner en we zijn blij met de waardering en het vertrouwen dat er met dit besluit wordt uitgesproken voor ons initiatief. En dat gaat om zowel aangesloten professionals als om de vele vrijwilligers en Hogelandsters die wat willen leren en die zich verder willen ontwikkelen. Voor hen doen we het.”

WvdP

Bericht, tip, foto, video, activiteit enz. voor Omroep het Hogeland? Klik dan hier !