ACHTERGROND: een gesprek in de luwte over heftige kwesties

Het was in de publicitaire luwte dat staatssecretaris voor de mijnbouw Hans Vijlbrief afgelopen vrijdag het gemeentehuis in Winsum bezocht voor een onderhoud met burgemeester Bolding en wethouder De Visser. Onderwerp van gesprek: de aardgascondensaat overslag in Roodeschool en de kwestie van de niet-uitlegbare verschillen.

Dat is een term waarmee verwezen wordt naar de ongelijke behandeling van de inwoners van het gebied grof gezegd ten westen van Ulrum die niet in aanmerking komen voor de subsidie voor de waardedaling van hun woning als gevolg van de aardgasschade. Er zijn berekeningen gemaakt en grenzen getrokken voor welke plaatsen in aanmerking komen voor deze subsidie. En de conclusie van het rekenwerk was dat een aantal dorpen niet onder deze regeling valt.

Deze kwestie speelt al lange tijd, het gemeentebestuur heeft er aan geduwd en getrokken en het resultaat tot nu toe is dat die dorpen geen tegemoetkoming voor de waardedaling krijgen. Burgemeester Bolding zegt: “Dit is een verschil in behandeling dat niet is uit te leggen. Het gaat er niet om hoe hoog deze uitkering zou moeten zijn, de kwestie is dat er überhaupt niets gedaan wordt aan de waardevermindering van de huizen in de buitengebieden. Het is begrijpelijk dat er grenzen worden vastgesteld. Maar als ik niet kan uitleggen waarom het ene postcode gebied wel voor de regeling in aanmerking komt en het andere niet, dan klopt er iets niet.” Staatsecretaris Vijlbrief heeft beloofd zich “echt goed in de kwestie te diepen” wat voor het gemeentebestuur aanleiding is “in vertrouwen af te wachten.”

Geen toezeggingen van Vijlbrief, wel tevredenheid over opstelling en aandacht

De kwestie Roodeschool en het overslagstation van aardgascondensaat. Het is een jaren voortslepende kwestie die er op neerkomt dat het dorp deze installatie weg wil. Onlangs gooide het Staatstoezicht op de Mijnen (SodM) olie op het vuur door te stellen dat de huidige vergunning voor het verladen van gascondensaat door Noordgastransport (NGT) in Roodeschool op zo kort mogelijke termijn geactualiseerd moet worden. “Er ontbreken noodzakelijke veiligheidsvoorschriften in de vigerende vergunning en de risicocontour waar in de vergunning vanuit is gegaan, is op basis van de huidige inzichten niet correct, zei Pieter van den Bergen, directeur Toezicht Olie- en gaswinning van SodM. “Bovendien ga ik er op dit moment van uit dat de huidige activiteiten niet vergunbaar zijn op deze locatie.” Hoewel op dit moment maar beperkt gebruik wordt gemaakt van de overslag, blijft deze een zaak van zorg zeker gezien de geplande gasboringen boven Ameland en de aanlanding van het gas in Roodeschool. Probleem is nog dat verplaatsing van de installatie door iemand betaald moet worden. “Vijlbrief heeft geen toezegging gedaan. Hij is wel het bevoegd gezag over de vergunningen en hij is nu aan zet,” zo vatte Mariette de Visser het gesprek samen.

De voortgang, de uitvoering van de sloop en nieuwbouw, de gigantische operatie voor het herstel van de aardgasschade, kwam ook ter sprake. “Vijlbrief heeft aandachtig en voorzichtig en analyserend er met ons over gesproken. Het is voor hem de vraag hoe de huidige situatie doorbroken kan worden. Je moet niet verwachten dat een dergelijk gesprek meteen oplossingen oplevert,” aldus Bolding. De Visser: “We zijn tevreden over zijn opstelling, het daadwerkelijk luisteren naar wat we naar voren brengen. Dat geeft vertrouwen dat we iets aan dit gesprek zullen hebben.”

Wat het gesprek zal opleveren, natuurlijk kwam Vijlbrief niet met een zak geld en een pakket regelingen naar Winsum om alle problemen op een vrijdagmiddag op te lossen. Persoonlijk contact, aandacht vragen voor de kwesties, het is altijd goed en kan in ieder geval geen kwaad./BM

Foto: Staatssecretaris Vijlbrief vertrekt bij het gemeentehuis in Winsum

Bericht, tip, foto, video, activiteit enz. voor Omroep het Hogeland? Klik dan hier of voeg het nummer 0613928528 toe aan je contacten.