De politieke catastrofe die het Hogeland heeft getroffen

Het moest als een donderslag bij heldere hemel zijn ingeslagen, het mailtje dat Bert Schaap op 15 augustus aan de leden van de Hogelandse gemeenteraad stuurde. Hij deelde daarin mee dat hij geen lid meer is van de fractie van Hogeland Lokaal Centraal en voortaan aan de zijde van Roelf Torringa de fractie van GemeenteBelangen het Hogeland zal versterken. Je zult als raadslid nou net aan het pootje baden zijn en brwoefs…brwoefs….op je telefoon zo’n mail-alert krijgen, of je bent net bezig een forelletje binnen te halen uit een rustiek riviertje op het Franse platteland, of net de synthese van yoga, yoghurt in de gekoelde yacuzzi ontdekken, of wat je als raadslid ook maar in de vakantie aan het doen bent.

Dat mailtje heeft ernstige gevolgen. De raadsleden zitten aan een lange tafel in de vorm van een hoefijzer. Als nieuweling zal Bert Schaap ongetwijfeld de stoel van Rolf Bouman krijgen, uiterst links van de tafel dus achter de paal die het dwarsdoorzicht op de gemeenteraad belemmert met als gevolg dat alle raadsleden een plaats naar rechts moeten opschuiven tot en met Hogeland Lokaal Centraal. Behalve GroenLinks dan, want die zit naast Hogeland Lokaal Centraal, maar dan aan het uiteinde van de tafel. En dan nog al het werk van de ons aller griffiers die op de website van de raad de foto’s moeten vervangen en ook de naambordjes.

Dit is de waarlijk politieke catastrofe die ons deze zomer op ons Aller Hogeland heeft getroffen!

Natuurlijk, die lokale partijtjes, het zijn broeinesten van onderlinge heibel en geruzie, zie de gemeenteraad van Beverwijk of die van Kampen waar ze zichzelf het leven zuur maken voor de rechter. De tragiek van Hogeland Lokaal Centraal is dat met stemmentrekkers als Bert Schaap en Anouck Schutter indertijd, van te voren, geen duidelijke afspraken zijn gemaakt over het daadwerkelijk innemen van hun zetels waar ze gezien de verkiezingsuitslag recht op hadden. Schaap heeft zijn zetel ingenomen, daar had hij recht op. Schutter heeft er van afgezien, en dat was ook haar goed recht en daardoor is Nico Werkman alsnog in de raad gekomen wat ten nutte en voordeel is voor iedereen van gematigd tot radicaal. Want Nico Werkman is een uiterst bekwaam raadslid, als hij in vorm is, de enige luis in de pels van het huidige college van b. en w.

Wat iedereen toch zeker moet opgevallen zijn? Hoe tragisch toch, dat zo’n fractie niet doorhad dat Bert Schaap er niet goed in z’n vel bijzat. En dat met hun superieur vermogen om elkaar met empathie, begrip en BBB-noaberschap te bejegenen. En zeker met hun ervaring in het politiek gedoe. Rolf van Bruggen, uitscheier van het CDA in Bedum, breed bespraakt, dat wel. Met Nico Werkman, CDA- afscheider indertijd in Winsum en ook nog met partijvoorzitter Arie Molenhuis als fractie-assistent, ook een afscheider uit Winsum van een partij waarvan de naam al met het stof van de geschiedenis is bedekt.

De overstap van Bert Schaap naar GemeenteBelangen, daar is formeel wettelijk niks mis mee, een zetel is persoonsgebonden. Moreel weten we allemaal dat de kiezers op een persoon hebben gestemd die aan een partij is verbonden, aan een programma. In die zin is de overstap gewoon zetelroof. GemeenteBelangen gaat van 8 naar 9 zetels. De coalitie groeit met één zetel naar 17 en de oppositie daalt navenant naar 12 zetels, wat weinig uitmaakt voor de politieke verhoudingen

Gelukkig hebben we Nico nog, de enige echte leider van de oppositie, en dat moet zo blijven ook. Mocht hij ooit willen overstappen, dan zijn alle partijen moreel verplicht hem er niet bij te nemen. In het belang van ons allemaal.

Tijl Uilenspieghel

 

 

Bericht, tip, foto, video, activiteit enz. voor Omroep het Hogeland? Klik dan hier of voeg het nummer 0613928528 toe aan je contacten.