Aanpak bomenrij Allard Kwastweg bij Pieterburen

PIETERBUREN – Het waterschap Noorderzijlvest gaat langs de Allard Kwastweg bij Pieterburen een deel van de bomenrij met essen over een lengte van 5,5 km omhakken. “Deze bomenrij maakt deel uit van ons cultuurhistorisch erfgoed. Al een aantal jaren zien we dat tijdens het stormseizoen veel takken afbreken en ook bomen omwaaien. De situatie langs de weg is in zulke omstandigheden niet meer veilig. Daarom zijn we genoodzaakt een deel van de bomen te kappen en daar nieuwe bomen voor terug te planten,” aldus het waterschap.

Het waterschap heeft een ontheffing voor dit plan bij de provincie Groningen ingediend. We verwachten dat deze ontheffing binnenkort wordt verleend. Noorderzijlvest heeft Stichting Landschapsbeheer Groningen gevraagd de bomen te inventariseren. Uit deze inventarisatie blijkt dat, van de 389 bomen in de rij, er 154 dood of ernstig aangetast zijn door de ‘essentaksterfte’. Deze ziekte is niet te behandelen; een boom die is aangetast gaat hoe dan ook op termijn dood.

Naast de inventarisatie van de bomen is ook een ecologische ‘quickscan’ uitgevoerd. Daaruit blijkt dat er zich geen beschermde plant- en diersoorten bevinden in de buurt van de bomenrij. Er zijn ook geen nesten of verblijfplaatsen van vogels aangetroffen die jaarrond aanwezig zijn. Wel heeft de bomenrij een belangrijke functie als vliegroute voor vleermuizen. Daarom houden we daar in ons plan rekening mee.

De 154 dode of ernstig aangetaste bomen worden gekapt. Elke boom wordt direct vervangen door een nieuwe boom. De nieuwe bomen zijn een mix van verschillende soorten. Om de vliegroute voor vleermuizen zo weinig mogelijk aan te tasten worden al iets grotere bomen geplant. Op twee locaties komt het voor dat vijf bomen in de rij gekapt worden. Op deze locaties wordt in het midden een nog iets grotere boom geplant. Daarnaast zal een flink aantal bomen, die nog in redelijke staat zijn, worden gesnoeid. Met deze snoeibeurt kunnen deze bomen nog vijf tot acht jaar kunnen blijven staan. Dat is lang genoeg om de nieuwe bomen te laten groeien en de vliegroute voor vleermuizen in stand te houden.

Bericht, tip, foto, video, activiteit enz. voor Omroep het Hogeland? Klik dan hier of voeg het nummer 0613928528 toe aan je contacten.