Is van alles méér ook béter?

Nostalgie overviel me twee weken geleden in het weekend. Er zou alweer een schip vol beladen met containers tegen de Duitse Wadden lading verloren...